Het is een groot verlangen
Aan te kunnen nemen
Wat gegund
En gegeven is
Werkelijk te ontvangen
Zonder al te veel zeer
Ongemak
Of bezwaard gemoed

Niet te willen zeggen
Dat had je niet hoeven doen
Het makkelijker te vinden
Om te geven
Zelf met lege handen te staan
Dan met beide handen aan te nemen
Want elk geschenk, gebaar of zegen
Voelt onverdiend
Zelfs datgene wat is gegeven
Door het leven zelf

Het is een groot verlangen
Aan te kunnen nemen
Wat gegund
En gegeven is
Werkelijk te ontvangen
Onbevreesd
Met open hart
En vol te leven.

©